روش و مسیر جدید خود را پیدا کنید با

کشف جاده هایی
که کمتر به آن سفر کرده اید

5100+

 

ساعت کوچینگ فردی، گروهی و تیمی

برای رشد و توسعه افراد،

مدیران و سازمان ها

سال تجربه کوچینگ

1660+

 

فراگیر دوره های تخصصی

کوچینگ، منتورینگ،

آموزش و تسهیلگری متخصصان، مدیران و سازمان ها

کوچینگ برای مدیران و رهبران

– شناخت پتانسیل ها و توسعه استعدادهای افراد و تیم ها
– توسعه نگرش و مدل ذهنی خود و دیگران
– توسعه ارتباطات و مدیریت تعارضات در افراد و تیم ها
– بهبود کیفیت تصمیمات و اقدامات در مواجهه با تغییرات

آنچه به دست خواهید آورد

 – کسب نتایج موثر با پایداری بالا
– توسعه و غنای شغلی و اقتصادی
– همگام شدن با تغییرات نوظهور

در سفر تبدیل شدن به کوچ حرفه ای در آکادمی ایما جاده هایی که کمتر به آن سفر کرده اید را کشف خواهید کرد

محصولات و خدمات ایما

ایما در ارائه خدمات و محصولات کوچینگی به
مشتریان خود از اعتبار و تخصصی غنی برخوردار است.

محصولات

فعالین حوزه کوچینگ با تقویت مهارت های حرفه ای از طریق محصولات ارائه شده توسط آکادمی کوچینگ ایما، می توانند دراین اکوسیستم جایگاه حرفه ای خود را تثبیت کنند.

بلاگ

مقالات به روز کوچینگ و حوزه های مرتبط به آن می تواند عاملی برای رشد دانش و تقویت مهارت حرفه ای افراد فعال در این حوزه باشد

دوره های آموزشی کوچینگ

آموزش تخصصی با محوریت کوچینگ به منظور تربیت افرادی حرفه ای و فعال در اکوسیستم کوچینگ در سطح بین المللی

در پاسخ به چالش های اکوسیستم آموزشی و سازمانی، با تیمی از متخصصین اکوسیستم آموزش، مدیران مجرب سازمانها و متخصصین کوچینگ در سطح بین المللی ، آکادمی کوچینگ ایما را بنا نهادیم تا فراگیران از طریق کوچینگ به عنوان یک رویکرد و ابزار نوین راهبری، یادگیری، رشد و توسعه، ناشناخته ها و دنیایی جدید را تجربه کنند و به مدیران و مربیانی تبدیل شوند که با ذهن نو و مهارتهای جدید قدرت رهبری، ایجاد تحول و ارتقای استانداردهای زندگی فردی و حرفه ای را در انواع سیستم های تجاری و آموزشی کسب نمایند.

انتخاب اول مدیران، متخصصان و علاقمندان به اکوسیستم سازمانی و آموزشی در حوزه کوچینگ

نظرات مخاطبان ما

مدیران، متخصصان و
فراگیران درباره ما چه می گویند

مدرسان و منتورهای ایما

تجربه نامحدود یادگیری و توسعه

ناهید بوداغی

کوچ زندگی و مدیران اجرایی با اعتبار نامه PCC

بصیر نگاهدار

کوچ رهبری و اجرایی در سازمان ها، با اعتبارنامه  PCC

کاندیدای مشاور مدیریت تایید صلاحیت شده CMC

مدیر ارشد و منتور مهارت های کوچینگ و مشاوره مدیریت

فاطمه مرادی

کوچ مدیران مدارس، Level 2 و کاندیدای PCC

مدیر برگزیده تحولی در سطح کشوری در سال 1402

منتور و مدرس مهارت های کوچینگ و راهبری سیستم های آموزشی